Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
RAVAK ANTICALC CONITIONER (300 ml) přípravek na skla B32000000N
RAVAK ANTICALC CONITIONER (300 ml) přípravek na skla B32000000N RAVAK ANTICALC CONITIONER (300 ml) přípravek na skla B32000000N

RAVAK ANTICALC CONITIONER (300 ml) přípravek na skla B32000000N

• objem: 300 ml• účel: na skleněné výplně sprchových koutů, vanové zástěny a skleněné dveře opatřené ochrannou vrstvou RAVAK Anti... Zobrazit celý popis »


Výrobce: RAVAK
Kód / Model: B32000000N

Popis

• objem: 300 ml
• účel: na skleněné výplně sprchových koutů, vanové zástěny a skleněné dveře opatřené ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc®

Sklo důkladně vyčistěte a odmastěte saponátovým přípravkem RAVAK Cleaner. Na vnitřní stranu naprosto čistého a suchého povrchu skel naneste suchou textilií přípravek RAVAK AntiCalc Conditioner a rozleštěte do sucha. Sklo znovu získá vodoodpudivé vlastnosti a během dalšího období (zhruba 3 měsíce podle tvrdosti vaší vody) bude vyžadovat jen běžnou údržbu saponátovým odmašťovacím prostředkem RAVAK Cleaner. Při správném a pravidelném používání přípravku RAVAK AntiCalc Conditioner poskytujeme záruku na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc® 10 let. Bez pravidelné údržby se životnost vrstvy RAVAK AntiCalc® snižuje na 3 měsíce až 2 roky.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz
kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
v poloze usnadňující dýchání.
P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte vodní mlhu, oxid uhličitý, pěnu nebo
prášek.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních/státních a mezinárodních předpisů.

ILUSTRAČNÍ FOTO

Recenze (0)

Napsat recenzi

Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení: Nejhorší           Nejlepší

Opište prosím kód z obrázku do pole níže:© 2007 - 2023 StavbaEU.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.