Elektrokotle

Hodnocení Ceny Ceny
Elektrokotle
Elektrokotle neprodukují žádné emise, což je výhodné pro použití např. v chráněných krajinných oblastech nebo tam, kde hrozí časté inverze. Nepotřebují komín ani žádná jiná zařízení pro odvod spalin. Nepotřebují ani vzduch pro spalování jako ostatní kotle